Imprint

Izdaja
VBH Trgovina d.o.o.
Kidričeva 75
4220 Škofja Loka
Telefon: 04 / 502 31 10
Fax:        04 / 513 44 69

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Kranju 
Številka registerskega vpisa: srg 200401709 
Matična številka: 5808367

Identifikacijska številka za DDV: SI 34114688

Direktor:
Felix Skutnik

Izjava o omejitvi odgovornosti:

V svoji razsodbi je 12. maja 1998. regionalno sodišče v Hamburgu (Landegericht Hamburg) odločilo da morajo v določnih okoliščanih spletne strani ki vsebujejo povezave(linke) nositi skupno odgovornost za povezane (link) strani. 
V skladu z regionalnim sodiščem se temu lahko izognemo le če se upravljalec spletne strani izrecno distancira od takšnih vsebin.
Prilagamo sledeče sporočilo za vse linke: želimo izrecno poudariti, da nimamo nikakršnega vpliva na tekste povezanih strani (link), njihov izgled in sestave, morebitno kršenja zakonov, kršenje pravic znamk in avtorskih pravic ali pa drugih spornih vsebin na omenjenih vezanih straneh. Zato se na tem mestu izrecno distanciramo od izražanja povezav (linkov) in od vsebine vseh povezanih strani na našo stran in ne priznamo povezanih strani kakor naše.
Ta izjava se nanaša na vse povezave (linke) ki se pojavljajo na naši spletni strani in nanaša se na vse vsebine povezanih (link) strani, ki so dostopni oziroma vneseni pri nas. Prosim da se zavedate teh dejstev pri branju in uporabi povezav (linkov)!